Xem tuổi vợ chồng hợp khắc giữa chồng Đinh Tỵ 1977 vợ Canh Thân 1980

Hai vợ chồng bạn có sự hợp nhau hay xung khắc về các yếu tố ngũ hành. Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc qua các yếu tố đó. Nếu tuổi hai vợ chồng xấu sẽ tìm cách hóa giải. Nhằm đem lại nhiều thông tin cần thiết.

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Đinh Tỵ vợ Canh Thân

Thông tinTuổi chồngTuổi vợ
Năm sinh19771980
Tuổi âmĐinh TỵCanh Thân
MệnhSa Trung ThổThạch Lựu Mộc
Cung phiKhônTốn
Thiên mệnhThổMộc

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Đinh Tỵ vợ Canh Thân

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa chồng 1977 vợ 1980. Qua đó sẽ đánh giá dựa vào các yếu tố khi xét tuổi vợ chồng.

Xung khắc mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
Sa Trung ThổThạch Lựu MộcTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
ĐinhCanhBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
TỵThânTam hình (Xấu)

Xung khắc cung phi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
KhônTốnNgũ quỷ (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
ThổMộcTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Đinh Tỵ vợ Canh Thân

1
Tuổi vợ chồng cực kỳ khắc nhau. Hãy tìm cách hóa giải

Dựa vào kết quả trên đây sẽ giúp bạn biết được sự hợp khắc, tốt xấu giữa tuổi hai vợ chồng. Từ đó sẽ giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc. Nếu tuổi hai vợ chồng xung khắc sẽ tìm cách hóa giải.