Xem tuổi vợ chồng hợp khắc giữa chồng Đinh Tỵ 1977 vợ Tân Dậu 1981

Hai vợ chồng bạn có sự hợp nhau hay xung khắc về các yếu tố ngũ hành. Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc qua các yếu tố đó. Nếu tuổi hai vợ chồng xấu sẽ tìm cách hóa giải. Nhằm đem lại nhiều thông tin cần thiết.

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Đinh Tỵ vợ Tân Dậu

Thông tinTuổi chồngTuổi vợ
Năm sinh19771981
Tuổi âmĐinh TỵTân Dậu
MệnhSa Trung ThổThạch Lựu Mộc
Cung phiKhônCấn
Thiên mệnhThổThổ

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Đinh Tỵ vợ Tân Dậu

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa chồng 1977 vợ 1981. Qua đó sẽ đánh giá dựa vào các yếu tố khi xét tuổi vợ chồng.

Xung khắc mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
Sa Trung ThổThạch Lựu MộcTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
ĐinhTânTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc địa chi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
TỵDậuTam hợp (Rất tốt)

Xung khắc cung phi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
KhônCấnSinh khí (tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
ThổThổBình (Không xung khắc)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Đinh Tỵ vợ Tân Dậu

5
Tuổi vợ chồng 2 bạn chỉ ở mức trung bình

Dựa vào kết quả trên đây sẽ giúp bạn biết được sự hợp khắc, tốt xấu giữa tuổi hai vợ chồng. Từ đó sẽ giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc. Nếu tuổi hai vợ chồng xung khắc sẽ tìm cách hóa giải.