Xem tuổi vợ chồng hợp khắc giữa chồng Canh Ngọ 1990 vợ Đinh Mão 1987

Hai vợ chồng bạn có sự hợp nhau hay xung khắc về các yếu tố ngũ hành. Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc qua các yếu tố đó. Nếu tuổi hai vợ chồng xấu sẽ tìm cách hóa giải. Nhằm đem lại nhiều thông tin cần thiết.

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Canh Ngọ vợ Đinh Mão

Thông tinTuổi chồngTuổi vợ
Năm sinh19901987
Tuổi âmCanh NgọĐinh Mão
MệnhLộ Bàng ThổLộ Trung Hỏa
Cung phiKhảmKhôn
Thiên mệnhThủyThổ

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Canh Ngọ vợ Đinh Mão

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa chồng 1990 vợ 1987. Qua đó sẽ đánh giá dựa vào các yếu tố khi xét tuổi vợ chồng.

Xung khắc mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
Lộ Bàng ThổLộ Trung HỏaTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
CanhĐinhBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
NgọMãoLục phá (Xấu)

Xung khắc cung phi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
KhảmKhônTuyệt mệnh (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
ThủyThổTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Canh Ngọ vợ Đinh Mão

3
Tuổi vợ chồng 2 bạn không hợp tuổi nhau

Dựa vào kết quả trên đây sẽ giúp bạn biết được sự hợp khắc, tốt xấu giữa tuổi hai vợ chồng. Từ đó sẽ giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc. Nếu tuổi hai vợ chồng xung khắc sẽ tìm cách hóa giải.