Xem tuổi vợ chồng hợp khắc giữa chồng Quý Dậu 1993 vợ Canh Ngọ 1990

Hai vợ chồng bạn có sự hợp nhau hay xung khắc về các yếu tố ngũ hành. Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc qua các yếu tố đó. Nếu tuổi hai vợ chồng xấu sẽ tìm cách hóa giải. Nhằm đem lại nhiều thông tin cần thiết.

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Quý Dậu vợ Canh Ngọ

Thông tinTuổi chồngTuổi vợ
Năm sinh19931990
Tuổi âmQuý DậuCanh Ngọ
MệnhKiếm Phong KimLộ Bàng Thổ
Cung phiĐoàiCấn
Thiên mệnhKimThổ

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Quý Dậu vợ Canh Ngọ

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa chồng 1993 vợ 1990. Qua đó sẽ đánh giá dựa vào các yếu tố khi xét tuổi vợ chồng.

Xung khắc mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
Kiếm Phong KimLộ Bàng ThổTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
QuýCanhBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
DậuNgọBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
ĐoàiCấnDiên niên (tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
KimThổTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Quý Dậu vợ Canh Ngọ

8
Tuổi hai vợ chồng bạn cực kỳ hợp nhau. Chúc mừng

Dựa vào kết quả trên đây sẽ giúp bạn biết được sự hợp khắc, tốt xấu giữa tuổi hai vợ chồng. Từ đó sẽ giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc. Nếu tuổi hai vợ chồng xung khắc sẽ tìm cách hóa giải.