Xem tuổi vợ chồng hợp khắc giữa chồng Ất Hợi 1995 vợ Nhâm Thân 1992

Hai vợ chồng bạn có sự hợp nhau hay xung khắc về các yếu tố ngũ hành. Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc qua các yếu tố đó. Nếu tuổi hai vợ chồng xấu sẽ tìm cách hóa giải. Nhằm đem lại nhiều thông tin cần thiết.

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Ất Hợi vợ Nhâm Thân

Thông tinTuổi chồngTuổi vợ
Năm sinh19951992
Tuổi âmẤt HợiNhâm Thân
MệnhSơn Đầu HỏaKiếm Phong Kim
Cung phiKhônĐoài
Thiên mệnhThổKim

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Ất Hợi vợ Nhâm Thân

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa chồng 1995 vợ 1992. Qua đó sẽ đánh giá dựa vào các yếu tố khi xét tuổi vợ chồng.

Xung khắc mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
Sơn Đầu HỏaKiếm Phong KimTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
ẤtNhâmBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
HợiThânLục hại (Xấu)

Xung khắc cung phi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
KhônĐoàiThiên y (tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
ThổKimTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Ất Hợi vợ Nhâm Thân

5
Tuổi vợ chồng 2 bạn chỉ ở mức trung bình

Dựa vào kết quả trên đây sẽ giúp bạn biết được sự hợp khắc, tốt xấu giữa tuổi hai vợ chồng. Từ đó sẽ giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc. Nếu tuổi hai vợ chồng xung khắc sẽ tìm cách hóa giải.