Xem tuổi vợ chồng hợp khắc giữa chồng Bính Tý 1996 vợ Ất Hợi 1995

Hai vợ chồng bạn có sự hợp nhau hay xung khắc về các yếu tố ngũ hành. Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc qua các yếu tố đó. Nếu tuổi hai vợ chồng xấu sẽ tìm cách hóa giải. Nhằm đem lại nhiều thông tin cần thiết.

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Bính Tý vợ Ất Hợi

Thông tinTuổi chồngTuổi vợ
Năm sinh19961995
Tuổi âmBính TýẤt Hợi
MệnhGiang Hạ ThủySơn Đầu Hỏa
Cung phiTốnKhảm
Thiên mệnhMộcThủy

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Bính Tý vợ Ất Hợi

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa chồng 1996 vợ 1995. Qua đó sẽ đánh giá dựa vào các yếu tố khi xét tuổi vợ chồng.

Xung khắc mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
Giang Hạ ThủySơn Đầu HỏaTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
BínhẤtBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
HợiBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
TốnKhảmSinh khí (tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
MộcThủyTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Bính Tý vợ Ất Hợi

6
Tuổi vợ chồng 2 bạn khá hợp nhau

Dựa vào kết quả trên đây sẽ giúp bạn biết được sự hợp khắc, tốt xấu giữa tuổi hai vợ chồng. Từ đó sẽ giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc. Nếu tuổi hai vợ chồng xung khắc sẽ tìm cách hóa giải.