Xem tuổi vợ chồng hợp khắc giữa chồng Canh Thìn 2000 vợ Canh Thìn 2000

Hai vợ chồng bạn có sự hợp nhau hay xung khắc về các yếu tố ngũ hành. Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc qua các yếu tố đó. Nếu tuổi hai vợ chồng xấu sẽ tìm cách hóa giải. Nhằm đem lại nhiều thông tin cần thiết.

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Canh Thìn vợ Canh Thìn

Thông tinTuổi chồngTuổi vợ
Năm sinh20002000
Tuổi âmCanh ThìnCanh Thìn
MệnhBạch Lạp KimBạch Lạp Kim
Cung phiLyCàn
Thiên mệnhHỏaKim

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Canh Thìn vợ Canh Thìn

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa chồng 2000 vợ 2000. Qua đó sẽ đánh giá dựa vào các yếu tố khi xét tuổi vợ chồng.

Xung khắc mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
Bạch Lạp KimBạch Lạp KimBình (Không xung khắc)

Xung khắc thiên can vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
CanhCanhBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
ThìnThìnTam hình (Xấu)

Xung khắc cung phi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
LyCànTuyệt mệnh (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
HỏaKimTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Canh Thìn vợ Canh Thìn

2
Tuổi vợ chồng cực kỳ khắc nhau. Hãy tìm cách hóa giải

Dựa vào kết quả trên đây sẽ giúp bạn biết được sự hợp khắc, tốt xấu giữa tuổi hai vợ chồng. Từ đó sẽ giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc. Nếu tuổi hai vợ chồng xung khắc sẽ tìm cách hóa giải.