Giữa nam sinh Quý Dậu và nam sinh Giáp Tuất có hợp để làm ăn buôn bán không?

Bạn đang muốn chọn đối tác để cùng làm ăn, nhằm đem lại kết quả cao trong mọi mặt.Xem hợp tuổi làm ăn giữa nam tuổi Quý Dậu 1993 và nam tuổi Giáp Tuất 1994. Cần xét sự hợp khắc giữa hai tuổi để có thể biết sự hợp khắc.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nam Quý Dậu và nam Giáp Tuất

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1993
Quý Dậu
Kiếm Phong Kim
Đoài
Kim
1994
Giáp Tuất
Sơn Đầu Hỏa
Càn
Kim

Đánh giá sự xung khắc giữa nam Quý Dậu và nam Giáp Tuất

Dưới đây là sự hợp khắc giữa nam tuổi Quý Dậu sinh 1993 và nam tuổi Giáp Tuất sinh 1994. Cần dựa vào 5 tiêu chí dưới đây: Thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành, cung phi và thiên mệnh năm sinh. Sau đây là chi tiết cụ thể.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Kiếm Phong KimSơn Đầu HỏaTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
QuýGiápBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
DậuTuấtLục hại (Xấu)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ĐoàiCànSinh khí (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
KimKimBình (Không xung khắc)

Đánh giá sự xung khắc nam Quý Dậu và nam Giáp Tuất

4
Tuổi 2 bạn không hợp tuổi nhau

Bạn vừa xem sự hợp khắc trong tuổi làm ăn giữa nam tuổi Quý Dậu 1993 và nam tuổi Giáp Tuất 1994. Qua đây bạn sẽ nắm được sự hợp khắc giữa hai tuổi. Để xem tuổi khác bạn có thể nhập thông tin giữa hai tuổi khác.

Xem hợp tuổi làm ăn các tuổi khác: