Chuyển đổi lịch ngày âm và lịch ngày dương

Trước khi tiến hành cho việc đại sự, việc đầu tiên là cần xác định được ngày tốt. Chuyển đổi lịch ngày dương sang ngày âm chính là công cụ hỗ trợ bạn xác định được ngày tốt, xấu. Nhằm giúp bạn biết thông tin về ngày cần xem, từ đó lựa chọn ra ngày tốt thích hợp với công việc cần làm.

Hướng dẫn chuyển đổi lịch âm dương theo ngày

Chọn ngày tháng năm bạn muốn chuyển đổi lịch âm dương

Ngày Tháng Năm

Chọn kiểu chuyển đổi

Chuyển đổi lịch âm dương

Khi chuyển đổi lịch ngày dương sang âm và âm sang dương. Sẽ giúp chúng ta xem được chi tiết về ngày cần xem, để xác định được ngày đó là ngày tốt hay ngày xấu? Ngày đó nên làm những công việc gì, những việc gì nên kiêng kỵ. Bên cạnh đó khi đổi lịch âm dương sẽ giúp bạn tiện theo dõi hơn về ngày cần xem. Cũng như đổi ngày dịch dương ra lịch âm sẽ thuận tiện cho việc ghi nhớ các ngày lễ tết hàng năm. Các ngày đầu tháng và cuối tháng để chuẩn bị chu tất cho mọi việc.

Tra ngày dương sang âm, âm sang dương
Tra ngày dương sang âm, âm sang dương

Ngoài ra, đổi và tra lịch ngày âm sang dương, dương sang âm online. Nhằm giúp chúng ta dễ dàng thông báo đến mọi người vào các ngày trọng đại.

Tiêu chí cần khi đổi lịch

Khi đổi ngày dương lịch sang âm lịch và đổi lịch âm sang ngày dương. Công cụ sẽ dựa vào ngày cần đổi để cung cấp các thông tin về tháng năm đó. Từ đó sẽ giúp đưa ra những thông tin chính xác nhất về ngày cần xem.

Ngày tháng năm cần chuyển đổi

Ngày tháng năm bạn muốn đổi là ngày nào, khi cung cấp công cụ sẽ dựa vào phép chuyển đổi lịch để cung cấp thông tin về ngày cần đổi. Nhằm biết hôm đó là thứ mấy, tháng năm cần đổi là rơi vào ngày nào âm lịch, dương lịch.

Lịch dương, lịch âm

Lịch âm và dương lịch dựa vào chu kỳ khác nhau của mặt trăng. Cũng như khi xem lịch vạn niên, chuyển đổi lịch âm dương sẽ cung cấp các thông tin cần thiết của ngày cần xem. Ngoài ra, để xem chi tiết bạn có thể xem âm lịch hôm nay để có thể biết chính xác về ngày đó.

Dựa vào thông tin cần xem vào ngày hôm nay, khi đổi ngày dương qua ngày âm và âm qua dương. Sẽ cung cấp chính xác các thông tin về ngày cần xem để lên kế hoạch một cách tốt nhất.