Xem sao hạn chiếu mệnh trong năm 2024

Xem sao hạn tử vi chiếu mệnh giúp bạn biết được trong năm đó tuổi mình gặp sao tốt hay sao xấu? Những thông tin về năm đó có những khó khăn, thuận lợi gì khi gặp sao chiếu mệnh. Qua đó biết được cách cúng sao giải hạn. Nhằm đem lại thông tin về vận hạn trong năm cần xem.

Hướng dẫn xem sao chiếu mệnh theo tuổi trong năm

Chọn năm sinh và giới tính tuổi bạn

Năm sinh (âm lịch)

Giới tính

Chọn xem năm sao chiếu mệnh theo tuổi

Ý nghĩa khi xem sao hạn chiếu mệnh

Dựa vào năm cần xem, khi xem bảng sao hạn chiếu mệnh. Bao gồm các sao tốt, sao xấu và sao trung tính, chính vì thế cần xem để biết tương ứng với tuổi của bạn trong năm đó gặp sao nào chiếu. Những vận hạn khó khăn hay thuận lợi sẽ gặp trong năm.

Xem sao hạn chiếu mệnh năm 2024
Xem sao hạn chiếu mệnh năm 2024
Bên cạnh đó khi xem sao hạn sẽ giúp bạn biết được cách cúng giải hạn khi gặp sao thái bạch, kế đô, la hầu. Ngoài ra, khi gặp các sao tốt như sao thái dương, mộc đức và sao thái âm theo tuổi. Sẽ có những thuận lợi vì đây là các sao tốt.

Yếu tố xem sao hạn tử vi

Dựa vào các nhóm sao và năm cần xem cũng như tuổi của bạn. Công cụ sẽ giúp bạn biết nằm nào gặp sao hạn chiếu. Nếu như gặp sao hạn xấu chiếu sẽ gặp những bất lợi.

Giới tính và năm sinh

Dựa vào năm sinh và giới tính gia chủ. Khi xem các thông tin về tuổi bạn cung cấp sẽ cho biết tử vi tuổi của mỗi người. Tùy theo giới tính mà sao chiếu sẽ khác nhau. Sẽ tương ứng với bài vị cúng sao trong bảng sao hạn.

Năm cần xem

Khi xét về các năm cần xem và tuổi người cần xem. Sẽ cho biết năm đó sao nào chiếu? Là sao tốt hay sao xấu? Nếu trong năm đó tuổi gia chủ bị sao hạn xấu chiếu sẽ cần tìm cách hóa giải. Nhằm giúp giảm đi vận hạn xấu trong mỗi năm.

Trên đây là thông tin về sao tử vi chiếu mỗi năm. Hi vọng bạn sẽ biết được trong năm cần xem tuổi bạn bị sao nào chiếu. Để tìm cách giải hạn phù hợp, giảm đi vận hạn xấu.