Xem cân lượng chỉ tính số mệnh đời người

Cân xương đoán số chính là tiện ích giúp bạn biết được cân lượng đời người. Nhằm nói lên vận số giàu nghèo của người đó qua cách xem lượng chỉ. Cũng như biết được cách tính cân lượng chỉ trong tử vi. Cụ thể sẽ dựa vào giờ sinh và ngày tháng năm sinh của người đó.

Hãy chọn ngày giờ sinh để xem vận mệnh cuộc đời

Chọn giờ sinh

Chọn ngày tháng năm sinh (Dương lịch)

Ngày Tháng Năm sinh

Cân xương tính số

Thuật cân xương đoán số chính là phép xem cân lượng tử vi để nói lên số mệnh của mỗi người có đúng không? Dựa vào ngày giờ sinh của một người và cách chuyển đổi hoa giáp sẽ biết được số lượng chỉ. Tương ứng với lượng chỉ đó sẽ giúp bạn nắm được vận số của đời người.

Xem cân xương đoán số mệnh
Xem cân xương đoán số mệnh

Khi áp dụng thuật cân xương đoán số sẽ giúp bạn dự đoán được tương lai của mình qua lượng chỉ. Dựa vào đó có thể lựa chọn cho mình các hướng đi tốt đẹp hơn trong nghề nghiệp tương lai.

Yếu tố xác định cân xương

Dựa vào ngày tháng năm sinh của một người, khi sử dụng biện pháp cân xương sẽ tính được số lượng chỉ của mỗi người. Qua đó có thể biết được số mệnh giàu sang của mình qua lượng chỉ.

Giờ sinh

Giờ sinh sẽ được chia theo 12 con giáp, mỗi khung giờ sinh sẽ được áp dụng dựa theo mỗi con giáp. Giờ sinh quyết định lớn đến vận mệnh của đời người. Mỗi giờ sinh sẽ giúp bạn biết rõ hơn về số mệnh của mình.

Ngày tháng năm sinh

Ngày tháng năm sinh sẽ giúp bạn biết được thông tin tử vi của người đó. Qua đó giúp bạn nắm rõ về mệnh, cung của một người. Ngày tháng năm sinh được mùa hợp tuổi sẽ giúp vận số của người đó được tốt hơn.

Trên đây chính là phép cân xương tính cốt giúp bạn nắm rõ những thông tin trong cân xương tính số. Nhằm giúp bạn dự đoán được thời vận của đời người. Qua đó sẽ dễ dàng biết được cân lượng tử vi có đúng không?