Xem tuổi vợ chồng hợp khắc giữa chồng Mậu Ngọ 1978 vợ Nhâm Tuất 1982

Hai vợ chồng bạn có sự hợp nhau hay xung khắc về các yếu tố ngũ hành. Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc qua các yếu tố đó. Nếu tuổi hai vợ chồng xấu sẽ tìm cách hóa giải. Nhằm đem lại nhiều thông tin cần thiết.

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Mậu Ngọ vợ Nhâm Tuất

Thông tinTuổi chồngTuổi vợ
Năm sinh19781982
Tuổi âmMậu NgọNhâm Tuất
MệnhThiện Thượng HỏaĐại Hải Thủy
Cung phiTốnCàn
Thiên mệnhMộcKim

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Mậu Ngọ vợ Nhâm Tuất

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa chồng 1978 vợ 1982. Qua đó sẽ đánh giá dựa vào các yếu tố khi xét tuổi vợ chồng.

Xung khắc mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
Thiện Thượng HỏaĐại Hải ThủyTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
MậuNhâmTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc địa chi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
NgọTuấtTam hợp (Rất tốt)

Xung khắc cung phi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
TốnCànHoạ hại (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
MộcKimTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Mậu Ngọ vợ Nhâm Tuất

2
Tuổi vợ chồng cực kỳ khắc nhau. Hãy tìm cách hóa giải

Dựa vào kết quả trên đây sẽ giúp bạn biết được sự hợp khắc, tốt xấu giữa tuổi hai vợ chồng. Từ đó sẽ giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc. Nếu tuổi hai vợ chồng xung khắc sẽ tìm cách hóa giải.