Xem tuổi vợ chồng hợp khắc giữa chồng Giáp Tý 1984 vợ Mậu Thìn 1988

Hai vợ chồng bạn có sự hợp nhau hay xung khắc về các yếu tố ngũ hành. Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc qua các yếu tố đó. Nếu tuổi hai vợ chồng xấu sẽ tìm cách hóa giải. Nhằm đem lại nhiều thông tin cần thiết.

Hướng dẫn xem tuổi vợ chồng tốt xấu

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Giáp Tý vợ Mậu Thìn

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1984 1988
Tuổi âm Giáp Tý Mậu Thìn
Mệnh Hải Trung Kim Đại Lâm Mộc
Cung phi Đoài Chấn
Thiên mệnh Kim Mộc

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Giáp Tý vợ Mậu Thìn

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa chồng 1984 vợ 1988. Qua đó sẽ đánh giá dựa vào các yếu tố khi xét tuổi vợ chồng.

Xung khắc mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
Hải Trung KimĐại Lâm MộcTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
GiápMậuTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc địa chi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ThìnTam hợp (Rất tốt)

Xung khắc cung phi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ĐoàiChấnTuyệt mệnh (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
KimMộcTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Giáp Tý vợ Mậu Thìn

2
Tuổi vợ chồng cực kỳ khắc nhau. Hãy tìm cách hóa giải

Dựa vào kết quả trên đây sẽ giúp bạn biết được sự hợp khắc, tốt xấu giữa tuổi hai vợ chồng. Từ đó sẽ giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc. Nếu tuổi hai vợ chồng xung khắc sẽ tìm cách hóa giải.