Xem tuổi vợ chồng hợp khắc giữa chồng Tân Mùi 1991 vợ Ất Hợi 1995

Hai vợ chồng bạn có sự hợp nhau hay xung khắc về các yếu tố ngũ hành. Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc qua các yếu tố đó. Nếu tuổi hai vợ chồng xấu sẽ tìm cách hóa giải. Nhằm đem lại nhiều thông tin cần thiết.

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Tân Mùi vợ Ất Hợi

Thông tinTuổi chồngTuổi vợ
Năm sinh19911995
Tuổi âmTân MùiẤt Hợi
MệnhLộ Bàng ThổSơn Đầu Hỏa
Cung phiLyKhảm
Thiên mệnhHỏaThủy

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Tân Mùi vợ Ất Hợi

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa chồng 1991 vợ 1995. Qua đó sẽ đánh giá dựa vào các yếu tố khi xét tuổi vợ chồng.

Xung khắc mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
Lộ Bàng ThổSơn Đầu HỏaTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
TânẤtTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc địa chi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
MùiHợiTam hợp (Rất tốt)

Xung khắc cung phi vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
LyKhảmDiên niên (tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

ChồngVợĐánh giá
HỏaThủyTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Tân Mùi vợ Ất Hợi

6
Tuổi vợ chồng 2 bạn khá hợp nhau

Dựa vào kết quả trên đây sẽ giúp bạn biết được sự hợp khắc, tốt xấu giữa tuổi hai vợ chồng. Từ đó sẽ giúp bạn nắm được thông tin về sự hợp khắc. Nếu tuổi hai vợ chồng xung khắc sẽ tìm cách hóa giải.