Ngày bất tương tốt trong tháng 8 năm 2024

Bạn đang muốn xem ngày bất tương, ngày thích hợp cho mọi việc trong tháng 8 năm 2024 để bạn lựa chọn. Nhằm có thể tiến hành các việc lớn của đời người. Hi vọng bạn sẽ chọn được ngày bất tương thích hợp trong tháng.

Hướng dẫn tra cứu ngày bất tương theo tháng

Chọn tháng, năm muốn xem ngày bất tương (Dương lịch)

Tháng

Năm

Ngày tốt bất tương trong tháng 8 năm 2024

Dựa vào tháng năm cần xem, dưới đây là danh sách ngày bất tương trong tháng 8 năm 2024 để gia chủ lựa chọn. Những ngày tốt này gia chủ ngoài việc lựa chọn ngày cưới thì có thể dùng trong việc ăn hỏi, nạp tài, đăng ký kết hôn. Bên cạnh đó là các khung giờ đẹp trong ngày để gia chủ lựa chọn.

Thứ Ngày Giờ tốt
Thứ Sáu Dương lịch: 9/8/2024
Âm lịch: 6/7/2024
Ngày Ất Tỵ
Tháng Nhâm Thân
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Giờ Hợi (21h - 23h)
Thứ Sáu Dương lịch: 23/8/2024
Âm lịch: 20/7/2024
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Nhâm Thân
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Giờ Hợi (21h - 23h)

Hi vọng sau khi chọn xem các ngày bất tương bạn đã biết trong tháng 8 năm 2024 có các ngày bất tương nào? Để xem các ngày tháng năm bất tương khác, bạn có thể nhập lại ngày tháng cần xem vào trên công cụ.