Giữa nam sinh Quý Hợi và nam sinh Bính Tuất có hợp để làm ăn buôn bán không?

Bạn đang muốn chọn đối tác để cùng làm ăn, nhằm đem lại kết quả cao trong mọi mặt.Xem hợp tuổi làm ăn giữa nam tuổi Quý Hợi 1983 và nam tuổi Bính Tuất 2006. Cần xét sự hợp khắc giữa hai tuổi để có thể biết sự hợp khắc.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nam Quý Hợi và nam Bính Tuất

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1983
Quý Hợi
Đại Hải Thủy
Cấn
Thổ
2006
Bính Tuất
Ốc Thượng Thổ
Chấn
Mộc

Đánh giá sự xung khắc giữa nam Quý Hợi và nam Bính Tuất

Dưới đây là sự hợp khắc giữa nam tuổi Quý Hợi sinh 1983 và nam tuổi Bính Tuất sinh 2006. Cần dựa vào 5 tiêu chí dưới đây: Thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành, cung phi và thiên mệnh năm sinh. Sau đây là chi tiết cụ thể.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Đại Hải ThủyỐc Thượng ThổTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
QuýBínhBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
HợiTuấtBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
CấnChấnLục sát (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ThổMộcTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc nam Quý Hợi và nam Bính Tuất

2
Tuổi 2 bạn cực kỳ khắc nhau. Hãy xem xét kỹ

Bạn vừa xem sự hợp khắc trong tuổi làm ăn giữa nam tuổi Quý Hợi 1983 và nam tuổi Bính Tuất 2006. Qua đây bạn sẽ nắm được sự hợp khắc giữa hai tuổi. Để xem tuổi khác bạn có thể nhập thông tin giữa hai tuổi khác.

Xem hợp tuổi làm ăn các tuổi khác: