Giữa nam sinh Đinh Sửu và nữ sinh Mậu Tý có hợp để làm ăn buôn bán không?

Bạn đang muốn chọn đối tác để cùng làm ăn, nhằm đem lại kết quả cao trong mọi mặt.Xem hợp tuổi làm ăn giữa nam tuổi Đinh Sửu 1997 và nữ tuổi Mậu Tý 2008. Cần xét sự hợp khắc giữa hai tuổi để có thể biết sự hợp khắc.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nam Đinh Sửu và nữ Mậu Tý

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1997
Đinh Sửu
Giang Hạ Thủy
Chấn
Mộc
2008
Mậu Tý
Tích Lịch Hỏa
Cấn
Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa nam Đinh Sửu và nữ Mậu Tý

Dưới đây là sự hợp khắc giữa nam tuổi Đinh Sửu sinh 1997 và nữ tuổi Mậu Tý sinh 2008. Cần dựa vào 5 tiêu chí dưới đây: Thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành, cung phi và thiên mệnh năm sinh. Sau đây là chi tiết cụ thể.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Giang Hạ ThủyTích Lịch HỏaTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ĐinhMậuBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
SửuLục hợp (Rất tốt)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ChấnCấnLục sát (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
MộcThổTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc nam Đinh Sửu và nữ Mậu Tý

3
Tuổi 2 bạn không hợp tuổi nhau

Bạn vừa xem sự hợp khắc trong tuổi làm ăn giữa nam tuổi Đinh Sửu 1997 và nữ tuổi Mậu Tý 2008. Qua đây bạn sẽ nắm được sự hợp khắc giữa hai tuổi. Để xem tuổi khác bạn có thể nhập thông tin giữa hai tuổi khác.

Xem hợp tuổi làm ăn các tuổi khác: