Giữa nữ sinh Bính Dần và nam sinh Đinh Hợi có hợp để làm ăn buôn bán không?

Bạn đang muốn chọn đối tác để cùng làm ăn, nhằm đem lại kết quả cao trong mọi mặt.Xem hợp tuổi làm ăn giữa nữ tuổi Bính Dần 1986 và nam tuổi Đinh Hợi 2007. Cần xét sự hợp khắc giữa hai tuổi để có thể biết sự hợp khắc.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Bính Dần và nam Đinh Hợi

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1986
Bính Dần
Lộ Trung Hỏa
Khảm
Thủy
2007
Đinh Hợi
Ốc Thượng Thổ
Khôn
Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Bính Dần và nam Đinh Hợi

Dưới đây là sự hợp khắc giữa nữ tuổi Bính Dần sinh 1986 và nam tuổi Đinh Hợi sinh 2007. Cần dựa vào 5 tiêu chí dưới đây: Thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành, cung phi và thiên mệnh năm sinh. Sau đây là chi tiết cụ thể.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Lộ Trung HỏaỐc Thượng ThổTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
BínhĐinhBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
DầnHợiLục hợp (Rất tốt)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
KhảmKhônTuyệt mệnh (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ThủyThổTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc nữ Bính Dần và nam Đinh Hợi

5
Tuổi 2 bạn khá hợp nhau

Bạn vừa xem sự hợp khắc trong tuổi làm ăn giữa nữ tuổi Bính Dần 1986 và nam tuổi Đinh Hợi 2007. Qua đây bạn sẽ nắm được sự hợp khắc giữa hai tuổi. Để xem tuổi khác bạn có thể nhập thông tin giữa hai tuổi khác.

Xem hợp tuổi làm ăn các tuổi khác: