Giữa nữ sinh Giáp Thân và nữ sinh Ất Dậu có hợp để làm ăn buôn bán không?

Bạn đang muốn chọn đối tác để cùng làm ăn, nhằm đem lại kết quả cao trong mọi mặt.Xem hợp tuổi làm ăn giữa nữ tuổi Giáp Thân 2004 và nữ tuổi Ất Dậu 2005. Cần xét sự hợp khắc giữa hai tuổi để có thể biết sự hợp khắc.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Giáp Thân và nữ Ất Dậu

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
2004
Giáp Thân
Tuyền Trung Thủy
Khảm
Thủy
2005
Ất Dậu
Tuyền Trung Thủy
Khôn
Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Giáp Thân và nữ Ất Dậu

Dưới đây là sự hợp khắc giữa nữ tuổi Giáp Thân sinh 2004 và nữ tuổi Ất Dậu sinh 2005. Cần dựa vào 5 tiêu chí dưới đây: Thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành, cung phi và thiên mệnh năm sinh. Sau đây là chi tiết cụ thể.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Tuyền Trung ThủyTuyền Trung ThủyBình (Không xung khắc)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
GiápẤtBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ThânDậuBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
KhảmKhônTuyệt mệnh (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ThủyThổTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc nữ Giáp Thân và nữ Ất Dậu

3
Tuổi 2 bạn không hợp tuổi nhau

Bạn vừa xem sự hợp khắc trong tuổi làm ăn giữa nữ tuổi Giáp Thân 2004 và nữ tuổi Ất Dậu 2005. Qua đây bạn sẽ nắm được sự hợp khắc giữa hai tuổi. Để xem tuổi khác bạn có thể nhập thông tin giữa hai tuổi khác.

Xem hợp tuổi làm ăn các tuổi khác: